Карпати. Народи Карпат, історія стисло, старі фото.
Багатою й цікавою є історія мальовничого Карпатського краю. За археологічними даними, на території Карпат вже на початку нашої ери жили пращури літописних трипільських племен. Розкладання первісно-общинного ладу і подальший розвиток землеробства і скотарства призвели, як свідчать літописи, до виникнення у східних слов'ян напівдержавних об'єднань. Вони займали більшу частину Східної Європи.

Карпати заселяло східнослов'янське плем'я білих хорватів. У Х-ХІ століттях територія Карпат входила до складу Київської Русі; а наприкінці XI століття вона підпала під владу угорських та австрійських феодалів.
Однак це підкорення не мало постійного характеру. Галицько-волинські князі, розглядаючи свої землі як спадщину Київської Русі,

у ХІІ-ХІІІ століттях повертають їх під свою владу. Зміцніла держава набула значної сили. Ось чому польські, угорські та австрійські королівські й литовські князівські двори шукали із нею шлюбних союзів. Спочатку ці династичні зв'язки сприяли зростанню сили і престижу Київської держави, але із загибеллю у 1340 році останнього галицько-волинського короля Юрія II Болеслава вони почали відігравати негативну роль,

бо дали привід для окупації українських земель польськими, австрійськими та угорськими феодалами. Спустошливі війни за розділ галицько-волинської спадщини тривали майже півстоліття і закінчилися тим, що Угорщина закріпила за собою Закарпаття, Польща — Галицькі Карпати, а Литва — інші частини нинішньої території України. Крім того, Пониззя і Буковина наприкінці XIV століття увійшли до складу Молдавського князівства.

Земплінський, Ужгородський, Мармароський і Берегівський комітети Карпат завжди мали назву українських, оскільки українське населення тут переважало. Володіння Подільського князя Федора Коріатовича, якому належали округи Мармароша та Мукачева, у XIV столітті були, по суті, українським національним феодальним князівством, хоча формально і залежним від угорського короля.
Польські та угорські феодали завжди однаково прагнули позбавити український народ почуття національної гідності, спільності та цілісності Карпат. Але й Угорщина, і Польща у XVIII столітті самі були захоплені більш сильними державами: Австрією, Пруссією.
На початку XVIII століття Австрія приєднала до себе Угорщину, утому числі й Карпати, а в 1772-74 роках — Східну Галичину з Прикарпаттям і Буковиною.

Після Першої світової війни Галичина відійшла до Польщі, Буковина — до Румунії, а Закарпаття — до Чехословаччини. У 1938 році Закарпаття захопила хор-тистська Угорщина. З 1939 року Західна Україна, з 1940 року Північна Буковина, а з 1946 року Карпати возз'єдналися, та на довгі роки ввійшли до складу СРСР, а тепер є частиною України.

Карпати, гуцули та гуцулки, історичні фото