Якими були перші туристи у Карпатах.
Історики стверджують, що першими туристами які подорожували у Карпати з метою пізнати світ, були пілігрими, та стародавні знахарі, цілителі які йшли у Карпати до цілющих карпатських джерел, за лікувальними рослинами та травами.
Свідчення про перші організовані подорожі з метою знайомства з культурою і природою інших народів дійшли до нас з древнього світу. Фактично першими мандрівниками були знахарі та купці. Поїздки древніх греків і римлян в Єгипет з V ст. до нашої ери були частим явищем. Їх приваблювала незвична природа Єгипту, древня історія, культура, краса єгипетських будівель.
Відвідуючи Єгипет, грецькі і римські мандрівники залишали короткі записки із вказуванням свого імені-графіті. Одним із таких мандрівників був відомий філософ, "батько історії" - Геродот. Свої численні довготривалі мандрівки по різних землях Геродот описав в дев'яти книгах. Друга книга присвячена древньому Єгипту, котрий Геродот відвідав після 459 р. н. є. Він описав свій маршрут по долині Нілу. Геродот був першим грецьким "туристом", про якого є достовірні дані. Мандрівкою по своїй країні для древніх пілігримів були поїздки в Олімпію на Олімпійські ігри.

 

Нерідко європейські стародавні пілігрими та стародавні лікарі здійснювали далекі мандрівки до цілющих карпатських мінеральних джерел, за лікувальними рослинами та травами.

Коли сформувалися основні релігійні течії, з'явилась ще одна численна категорія мандрівників до "святих місць" - це пілігрими, або паломники.
Видатні філософи давнини Арістотель, Демокріт, Квінтіліан у своїх трактатах про виховання вказували на необхідність "відвідування природи" і її пізнання.
В кінці XVII - на поч. XVIII століття в європейських країнах при вивченні окремих дисциплін у багатьох школах стали використовувати в роботі з учнями пішохідні прогулянки і поїздки до навколишніх видатних місць. Такі найпростіші форми подорожей отримали назву екскурсій.
Людина, суспільство не можуть не впливати на природу. Навіть у період свого відпочинку людина так чи інакше взаємодіє з природою.

Особливо ця взаємодія відбувається через такий активний вид відпочинку, як туризм.
Туризм походить від французького "tourisme" - прогулянка, подорож-подорожі у вільний час, пов'язані з від'їздом за межі постійного проживання, один з видів активного відпочинку, який поєднує відновлення продуктивних сил людини з оздоровчими, пізнавальними, спортивними, культурними та розважальними цілями.
Існує більше двохсот визначень туризму, проте окремі його значення, наприклад, такі, як відпочинок або оздоровлення, дають далеко неповне його визначення. До них відносяться: туризм - один із видів спорту, туризм - один із засобів фізичного виховання, туризм - один із засобів пізнання й естетичного виховання та відпочинку на природі. Усі ці визначення в тій або іншій мірі відображають важливі риси туризму, але не можуть окремо скласти повну картину такого унікального явища як туризм.
З усіх визначень найбільш повним можна вважати таке: туризм сьогодні - це один із видів активного відпочинку, що здійснюється в процесі подорожі у вільний від трудової діяльності час, протягом якої відбувається духовний, культурний, соціальний розвиток особистості та задоволення її рекреаційних потреб (оскільки він поєднує рані види рекреаційної діяльності: оздоровлення, пізнання, відновлення фізичних сил), і є складовою частиною охорони здоров'я та фізичної культури.
Сучасний туризм у Карпати - це вид відпочинку, що поєднує подорож, відпочинок, рекреацію, пізнання довкілля, та є комплексним засобом гармонійного розвитку дорослих, дітей та юнацтва, що полягає в активному пізнанні і доступному покращенні здоров'я та емоційного фону в процесі туристичних подорожей.