Цілющі мінеральні води українських Карпат

Українські Карпати − найбільш багатий мінеральними водами регіон країни. Тут можна знайти практично всі типи мінеральних вод, відомих колись на території СРСР. Налічується понад 780 водопунктів із сумарним добовим дебітом джерел та свердловин понад 57 тис. м3. До теперішнього часу затверджені експлуатаційні запаси лікувальних мінеральних вод 13 родовищ у кількості 4,6 тис. м3/добу.

 

У Карпатах найбільш поширеними є мінеральні води специфічного складу, лікувальна дія яких визначається наявністю таких біологічно активних компонентів, як кальцій, магній, калій, бікарбонати, вуглекислота, сірководень, бром, йод, залізо, миш'як, радон та багато ін.

Вуглекислі води − найбільш розповсюджена група мінеральних вод Карпат. За ступенем мінералізації вони поділяються на слабо, середньо, високомінералізовані  та розсоли, а за складом солей − на гідрокарбонатні натрієві, хлоридно-гідрокарбонатні натрієві і кальцієво-натрієві, хлоридно-натрієві або кальцієво-натрієві. Сильно - та середньомінералізовані води утворюються в більш глибоких шарах Карпат, де вони найбільшою мірою насичені вуглекислотою, яка надходить із зон тектонічних розломів; слабомінералізовані − формуються в процесі збагачення атмосферних вод які піднімаються з глибин вуглекислотою. Мінеральні води цього типу характеризуються високим вмістом СО2 (понад 1 г/л) при незначних домішках інших газів.


Карпатські гідрокарбонатні води різного катіонного складу з мінералізацією до 5 г/л добре вивчені в Келечинском родовищі в середній течії р. Рєпінка

(Міжгірський р-н Закарпатської обл.). Найбільшу цінність тут представляють ті води, які містять 30 мг/л FеО. Затверджені експлуатаційні запаси їх складають 501 м3/добу та можуть забезпечити великий санаторний комплекс і завод розливу.

 

Карпатські вуглекислі гідрокарбонатні натрієві води середньої мінералізації (5-15 г/л) є в Полянській групі родовищ (Свалявський р-н) −

Плосковське, Новополянське, Полянське та Голубинське. Їхні загальні експлуатаційні запаси складають майже 1000 м3/добу.
Карпатські вуглекислі хлоридно-гідрокарбонатні (гідрокарбонатно-хлоридні) натрієві і кальцієво-натрієві води формуються в антиклінальних структурах флішевих відкладів Карпат, з численних родовищ даного типу детально розвідані та добре вивчені Горнотисенське та Сойминське.


Читайте також:

Застосування розчину солі Барабара в домашніх умовах

Сіль "Барбара", аналог мінералу "Карловарська сіль"

Джерело срібної води. Цілюща сила Карпат

Природні термальні та радонові джерела Карпат

Медичні показання до застосування мінеральних вод курортів Східниці, Трускавця

Мінводи курортів Східниця, Трускавець. Як приймати

Курорт Трускавець. Мінводи. Методики лікування, рекреації

Курорт Трускавець. Клімат, розташування, властивості мінвод

Лікувальні властивості мінеральної води Карпат


Горнотисенське родовище карпатських вуглекислих миш'яковистих гідрокарбонатно-хлоридних натрієвих вод

знаходиться на території с. Кваси Рахівського району, в середній течії Чорної Тиси. Води цього родовища унікальні в Карпатах і мають високі лікувальні властивості. Мають гарні фільтраційні властивості; мінералізація їх 2-35 г/л.
Затверджені експлуатаційні запаси вод складають 301 м3/добу, що створює широкі перспективи для будівництва на їх базі курортного комплексу.


Сойминське родовище карпатських вуглекислих хлоридно-гідрокарбонатних кальцієво-натрієвих мінеральних вод розміщується біля с. Сойми

Міжгірського району, в середній течії р. Ріка. Воно є одним з найбільш великих родовищ даного типу і відрізняється глибоким заляганням водоносних товщ. Мінеральні води під великим тиском фонтанують з свердловин, а їх дебіт сягає 900 м3/добу. Мінералізація води 6,9 г/л, вміст С02 − 1,9 г/л. Запаси мінеральних вод, затверджені Державною комісією запасів становлять 590 м3/добу. На їх базі запланований курортний комплекс на 5000 ліжок.


Відомі й інші родовища вуглекислих вод Карпат.

Шаянське (в Солотвинській улоговині) використовується для курортного лікування, Колочавське, Драговське, Рахівське, Костринське рекомендовані для будівництва заводів промислового розливу.


Дві перлини Карпат курорти Східниця, Трускавець.

Їх води відносяться до вод з підвищеним вмістом органічних речовин, а саме широко відомі слабомінералізовані вуглекисло-азотні води "Нафтуся" курортів Трускавець та Східниця. Близькими до них є мінеральні води Борислава та прикарпатського курорту Шкло (Львівська область).
Формування цих карпатських вод відбувається глибоко під землею внаслідок насичення вод продуктами вилуговування гірських порід Карпат, що містять в собі цілющі органічні речовини, а також збагачення продуктами життєдіяльності мікроорганізмів, які рясно населяють шари, збагачені органікою. Затверджені експлуатаційні запаси трускавецької "Нафтусі" складають 42,9 м3/добу. Їх достатньо для функціонування сучасного великих курортів, якими є Трускавець та Східниця. Затверджені запаси Східницької "Нафтусі" складають 64,6 м3/добу, що в 1,5 рази вище, ніж у Трускавці. І якщо врахувати те, що в Східницькій гірській улоговині більш здоровий клімат і мальовничі ландшафти, то саме на її території планується розширення Трускавецького курортного комплексу.


Карпатські сульфідні води належать до найбільш цінних мінеральних вод Українських Карпат, широко і ефективно використовується в курортній практиці.

Їх родовища розповсюджені, в основному, в Передкарпатті, в смузі родовищ сірки, та широко відомі у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Генезис та іонний склад їх різний, але об'єднує їх високий вміст сульфідів (нерідко сотні міліграмів на 1 л). Утворюються сульфідні води в сірковмісних вапняках, гіпсах, збагачених бітумами або вуглеводнями, а також на їх контакті з торфовищами в процесі біохімічного відновлення сульфатів мікроорганізмами. Для сульфідних мінеральних вод характерний високий вміст сірководню (100-370 мг/л). На їх базі працюють такі відомі здравниці, як Немирів, Великий Любінь, Шкло, Розділ, Черче, Брусниця та ін.
Сірководневі джерела є також в Трускавці, Східниці, с. Коршів (Івано-Франківська обл.), селах Теребля, Вільхівці та Ганичі (Закарпатська обл.). Дебіти свердловин, сірководневих вод коливаються від 100 до 604 м3/добу (Подорожнянське родовище).

Ми будемо раді бачити вас у наших інтернет-спільнотах. Підписуйтесь на новини нашого сайту

В Українських Карпатах також широко поширені води без специфічних компонентів.

Їх лікувальні властивості визначаються іонним складом і мінералізацією. За сольовим складом тут є сульфатні кальцієві, хлоридно-сульфатні натрієві і кальцієво-натрієві, гідрокарбонатні натрієві, хлоридні і гідрокарбонатно-хлоридні натрієві води різної мінералізації. За розчиненими в них газами зустрічаються - азотні, вуглекисло-азотні, азотно-метанові, вуглекисло-азотно-метанові та метанові води Карпат.
В районі р. Сколе, смт Верховина, смт Славське та в інших місцях відкриті родовища мінеральних вод, значні запаси яких можна використати як гідромінеральну базу великих бальнеологічних курортів. В районі курортів Східниця, Трускавць детально вивчені дві ділянки скупчення азотних розсолів, виявлених на глибині 20-200 м. Їх затверджені запаси складають 463 м3/добу при мінералізації 120-340 г/л.


Моршин. Відоме моршинське родовище Карпат (40км. до курорта Трускавець) розсолів відноситься до типу хлоридно-натрієвих та хлоридно-сульфатно-натрієво-магнієвих вод з великою мінералізацією.

Використовуються в основному розсоли джерела № 1, що видобуваються шахтним способом. Глибина шахти − 50 м, дебіт − 50 м3/добу розсолу, мінералізація − від 200 г/л на глибині 25 м до 400 г/л на глибині 40-47 м. Моршинські розсоли придатні для ванн та пиття. Найбільш великим та добре вивченим родовище вуглекислих вод є Келечинське (Міжгірський р-н).


Карпатські йодні, бромні та иодо-бромні води поширені у Передкарпатті та Закарпатті,

залягаючи на глибинах від 300 до 2000 м. Зміст йоду та брому в них дуже високий та в багато разів перевищує фармакологічні норми. Цей тип вод представляє інтерес як для бальнеологічного, так і для промислового використання.


Карпатські радонові води виявлені в Берегівському рудному районі.

Вони містять 24-33 еман радону. В с. Косівська Поляна (Мармароський кристалічний масив) відомі джерела мінеральних вод з вмістом радону 80-100 еман. Потрібні спеціальні дослідження для визначення їх придатності в бальнеолікуванні.
Цілющі мінеральні води Українських Карпат давно стали природною базою для формування санаторно-курортної та рекреаційної системи оздоровлення. Нині у Карпатах налічується 45 бальнеологічних санаторіїв, десятки лікувальних пансіонатів, курортні поліклініки, амбулаторні водолікарні. Сьогодні на базі карпатських мінеральних вод лікуються - 395,5 тис. хворих в рік.
Про високу ефективність бальнеолікування у Карпатах свідчить той факт, що майже 99,5 % хворих закінчують курс лікування в санаторно-курортних закладах регіону з поліпшенням свого здоров'я.

Сучасні підрахунки показують, що тільки на базі затверджених запасів мінеральних вод Українських Карпат (а вони становлять лише 8 % їх загальних запасів) можна лікувати в десятки разів більше людей, ніж в даний час.


Щиро бажаємо Вам міцного здоров'я і казкового відпочинку в Карпатах!
Пам'ятайте! – здоров'я не можна купити, ним можна тільки розплатитися!