Як народжуються цілющі сльози гір. Мінеральні води курорту Східниця.
Мінеральні води Карпат – це підземні (рідко поверхневі) води, для яких характерний підвищений вміст біологічно активних компонентів  які володіють цілющими властивостями гірських мінералів Карпат. Залежно від цих властивостей та складу, мінеральна вода може використовуватися як у якості зовнішнього, так і в якості внутрішнього лікувального засобу.
Здавалося б, на порівняно невеликій території, у відносно однакових геологічних умовах, повинні бути однотипні мінеральні води, однак, на території  Карпат мінеральних джерел різних цілющих типів дуже багато. 


Мінеральні води курортів Східниця, Трускавець належать до числа підземних вод,

які в основному утворюються з атмосферних опадів, що випадають у вигляді дощу і снігу на поверхню Землі. Верхня частина земної кори складається з шарів різних гірських порід Карпат, одні з яких з високою водопроникністю - це піски, пісковики та тріщинуваті вапняки, інші водотривкі - глинисті та щільні кристалічні цілющі породи.


Води атмосферних опадів частиною стікають по поверхні карпатських гір, утворюючи струмки і річки,

частиною випаровуються, а частиною - просочуються в надра Карпат за водопроникних порід і доходять до водотривких. Над ними вони утворюють водоносні горизонти, заповнюючи пази та тріщини у водопроникних породах. Рухаючись по нахилу пластів, насичуючись їх цілющим хімічним складом, вода виходить у вигляді джерел в знижених місцях на поверхню Карпат. В одному і тому ж місці може бути кілька водоносних горизонтів. При підземному русі у карпатських породах вода вилуговує з них різні солі, частиною розчиняє і самі породи та, таким чином, збагачуючись тими чи іншими солями, мінералізується в різній мірі в залежності від складу порід, швидкості і тривалості циркуляції.

Ми будемо раді бачити вас у наших інтернет-спільнотах. Підписуйтесь на новини нашого сайту

Температура земної кори Карпат з глибиною збільшується, підвищуються на 3-4 градуси на кожні 100 м.

Підземні води, досягаючи при своєму русі великої глибини, можуть нагріватися до високої температури та утворюють гарячі джерела. Таким чином, в одному та тому ж шарі в різних його місцях карпатські мінеральні води можуть мати різний хімічний склад та неоднакову температуру.

 

Крім різних солей, майже всі карпатські джерела містять гази, що мають важливе лікувальне значення - вуглекислоту, сірководень, радон.

Походження вуглекислоти пов'язано з вулканічними процесами. Тектонічні явища в земній корі Карпат утворили в ній розломи, за якими піднімалася з глибоких надр землі розплавлена магма і в процесі застигання утворила ці гори.
Тепер з'являються зручні шляхи для виходу на поверхню землі підземних вод та вуглекислоти, що виділяється з магматичного вогнища.


Читайте також:

Застосування розчину солі Барабара в домашніх умовах

Сіль "Барбара", аналог мінералу "Карловарська сіль"

Джерело срібної води. Цілюща сила Карпат

Природні термальні та радонові джерела Карпат

Медичні показання до застосування мінеральних вод курортів Східниці, Трускавця

Мінводи курортів Східниця, Трускавець. Як приймати

Курорт Трускавець. Мінводи. Методики лікування, рекреації

Курорт Трускавець. Клімат, розташування, властивості мінвод

Мінеральні лікувальні джерела курорту Трускавець

Лікувальні властивості мінеральної води Карпат

Сірководень має біохімічне походження, він є результатом життєдіяльності особливих мікроорганізмів, які розкладають розчинені  у воді сульфати з виділенням сірководню.
Газ радон є продуктом розпаду радію, що зустрічається в незначних кількостях в деяких породах Карпат. Розчиняючись у воді, він передає їй радіоактивні властивості.
Від змішування в різних пропорціях карпатських вод - різних водоносних горизонтів утворюються й утворюються цілющі мінеральні води Карпат. Циркулюючи далі по різних породах, вони змінюються від взаємодії з гірськими породами, насичуються газами та набувають різну температуру.


Така в загальних рисах схема утворення цілющих мінеральних вод Карпат.

Так у загальних рисах вченими малюється походження мінеральних карпатських джерел, при сучасному ступені  їх вивченості не всі деталі цієї картини достатньо ясні, потрібне різнобічне поглиблене вивчення такого чудового карпатського регіону, щоб цілком з'ясувати його виняткові гідромінеральні багатства і використовувати їх повною мірою для лікування людей.